Tietosuojakäytäntö

Etana Editions Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Asiakasrekisterin pitäjä on Etana Editions Oy, Y-tunnus 2607938-6, postiosoite Salmisaarenranta 7L, 00180 Helsinki. Asiakasrekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: shop@etanaeditions.com.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitus

Keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja palveluidemme toteuttamiseksi EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Suomen lakien mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää ja huolellista tietojenkäsittelyntapaa.

Tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä henkilötietojen käsittelyperusteita ovat esimerkiksi rekisteröidyn suostumus, oikeutettu etu, kuten asiakkuus tai jäsenyys, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimus, lakisääteinen velvollisuus ja elintärkeä tai yleinen etu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käsittelemme henkilötietojasi vain suostumuksellasi.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:

 • tunnistaaksemme sinut asiakkaana ja palvellaksemme sinua parhaalla mahdollisella tavalla
 • toteuttaaksemme ostotapahtumaan liittyvät toimenpiteet, kuten maksamisen ja tuotteiden lähettämisen
 • kehittääksemme asiakaspalvelua, asiakassuhdetta ja liiketoimintaamme
 • voidaksemme analysoida ja tilastoida asiakkuuksiamme
 • kerätäksemme ja käsitelläksemme asiakaspalautetta ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä tietoja
 • kohdentaaksemme palveluita, viestintää ja markkinointia sekä hallitaksemme asiointi-, yhteydenpito- ja kampanjahistoriaa
 • toteuttaaksemme ja seurataksemme viestintää, markkinointia ja myyntiä
 • toteuttaaksemme mielipide- ja markkinatutkimuksia
 • ehkäistäksemme ja selvittääksemme väärinkäytöksiä ja ongelmatilanteita

EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn ulkopuolisille palveluntarjoajille.

Rekisterin tietosisältö

Etana Editions Oy:n asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • etu- ja sukunimen ja/tai edustamasi organisaation nimen, osoitetiedot, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja muut yhteystiedot
 • antamasi kiellot, rajoitukset, suostumukset ja muut valinnat palvelun käyttöön liittyen
 • itse toimittamiasi, tuottamiasi tai linkittämiäsi tietoja itsestäsi tai edustamastasi organisaatiosta
 • tunnistamis- ja varmentamispalveluiden käyttöön liittyviä välttämättömiä tietoja
 • asiakkuutesi alkamis- ja päättymisajankohdan
 • asiakaspalvelutapahtumien tietoja
 • tietoja käyttämästäsi maksupalvelusta maksutietoineen
 • verkkosivujemme käytöstä kerättäviä tietoja, kuten IP-osoite tai evästetietoja
 • sinuun liittyviä myynnin, markkinoinnin ja viestinnän toteutustietoja
 • itse tuottamaasi sisältöä kuten asiakaspalautteita
 • tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde
 • mahdollisia muita suostumuksellasi kerättyjä ja tallennettuja tietoja

Henkilötietojen säilytys ja säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakkuuden keston ajan asiakasrekisterissä ja kaksi vuotta asiakkuuden lopettamisesta. Asiakasyhteistyöstä kertynyttä tietoa voidaan käyttää tämän jälkeen vain tieteellisiin tai tilastollisiin tarkoituksiin ilman kytköstä henkilötietoihin.

Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötietoja kerätään sinulta verkkosivujen käytön, verkkokaupan asiakaspalvelun, verkkokaupan asiakastilin haltijaksi rekisteröitymisen, uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen ja markkinointiviestinnän toteutuksen yhteydessä. Keräämme myös tietoja osallistuessasi tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin.

Tietoja saadaan myös verkkosivujemme evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja: vierailijan IP-osoite, vierailun ajankohta, selatut sivut ja sivujen katseluajat, vierailijan selain. Sinulla on verkkosivujemme käyttäjänä koska tahansa mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia: voit kytkeä pois evästetoiminnot ja poistaa jo tallennetut evästeet. Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa verkkosivustomme toiminnallisuuteen.

Henkilötietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille lukuunottamatta niitä tahoja, jotka toimivat Etana Editions Oy:n lukuun tai osallistuvat tuotteidemme ja palvelujemme toteuttamiseen.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla.

Etana Editions Oy:llä on oikeus siirtää henkilötiedot kolmannelle osapuolelle yrityskaupan, fuusion tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä käyttävät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Henkilötietoja sisältävät rekisterit suojataan salasanoin, palomuurein ja muilla teknisillä turvakeinoilla. 

Profilointi

Etana Editions Oy voi toteuttaa myös profilointia osana asiakasrekisteriimme tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Profiloinnin tarkoituksena on mahdollistaa viestinnän, markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun parempi kohdentaminen.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja asiakasrekisteriimme on talletettu sekä korjata sinua koskevat virheelliset tiedot. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt lähetetään kirjallisesti Etana Editions Oy:n sähköpostiosoitteeseen shop@etanaeditions.com. Saat meiltä vastauksen, kun olemme varmistaneet henkilöllisyytesi.


Sinulla on oikeus kieltää Etana Editions Oy:tä käsittelemästä sinua koskevia tietoja ja käyttämästä niitä suoramarkkinointiin ilmoittamalla kiellosta kirjallisesti sähköpostitse. Tällöin säilytämme rekisterissämme kuitenkin markkinointikieltoa koskevan tiedon.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista Etana Editions Oy:n asiakasrekisteristä pyytämällä sitä kirjallisesti sähköpostitse.

Sinulla on oikeus saada Etana Editions Oy:lle itse toimittamasi henkilötiedot, joita käsittelemme sinun suostumuksellasi, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. 

Sinulla on oikeus vaatia Etana Editions Oy:tä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on myös oikeus kieltää profilointi. Kummassakin tapauksessa sinun tulee lähettää pyyntösi meille kirjallisesti sähköpostitse.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla Etana Editions Oy käsittelee henkilötietojasi. Valitus tehdään suoraan tietosuojavaltuutetulle. Katso tarkemmat ohjeet osoitteesta www.tietosuoja.fi

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Etana Editions Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua liiketoimintamme kehittämiseen tai lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumista tietosuojaselosteemme sisältöön säännöllisesti.