POP – Tarina kirjan takana ja miten työskentely lasten kanssa johti oivalluksiin

POP – Tarina kirjan takana ja miten työskentely lasten kanssa johti oivalluksiin

Pop-lintu / Pop the Bird on kirjailija-kuvittajatiimi Jenni Erkintalon ja Réka Királyn kehittämä sateenvarjoprojekti perusmuodoista, hahmojen rakentamisesta, tarinankerronnasta ja visuaalisesta oppimisesta 3–8 -vuotiaille lapsille.

Perusmuotoja käsittelevät oppimateriaalit ovat usein sisällöltään kovin yksipuolisia. Tarinankerronta voi tehdä abstraktista aiheesta lapsille helpommin lähestyttävän. Perusmuotojen oppimisen perusideaa muuntaen Jenni Erkintalo ja Réka Király rakensivat perusmuotojen avulla lintuhahmon, Popin, ja lintua ympäröivän maailman. Siten oppimisen painopiste siirtyi leikkisään hahmoon ja tarinankerrontaan rakennuspalikkamaisten geometristen elementtien säilyessä koko ajan näkyvillä.


– On paljon kirjoja, jotka opettavat perusmuotoja esittelemällä niitä yksitellen. Halusimme luoda kirjan, jossa pääpaino on tarinassa ja sen hahmoissa, joihin perusmuodot on upotettu. Näin keksimme tarinan konseptin Pop-linnun ympärille, ja siitä syntyi kuvakirja Pop pian kotona (Etana Editions, 2015).

 

– Samaan aikaan kirjan kirjoittamisen ja kuvittamisen kanssa kehitimme pienille lapsille suunnatun työpajan konseptin. Käyttämällä perusmuotoihin perustuvaa tarrasarjaa työstimme hahmoja ja tarinoita, jotka liittyvät muotoihin.

– Kyseenalaistimme muotoihin ja hahmoihin liittyvät aiemmat mielikuvat ja piirteet. Jos hahmot rakennetaan ympyröistä ja puoliympyröistä, tarkoittaako se automaattisesti iloista ja pehmeää? Entä jos hahmo on rakennettu kokonaan kolmioista, tuleeko siitä ilman muuta tarinan pahis? Pohdimme myös muotoihin ja hahmoihin liittyviä muita ilmeisiä ja ei-niin-ilmeisiä assosiaatioita ja sitä kuinka ne vaikuttavat tarinankerrontaan.

– Työskenteleminen yhdessä lasten kanssa mitä erilaisimmissä ryhmissä tuotti paljon naurua ja upeita tarinoita. Pian tajusimme, että olemme jo pitäneet ilmaisia työpajoja yli 2 000 lapselle Suomessa!

– Seuraavaksi kirja- ja työpajakonseptimme kutsuttiin mukaan yhteen Suomen suurimmista muotoilualan tapahtumista, Helsinki Design Weekin ohjelmaan, jossa esittelimme myös Pop-tarinakuutiot ensimmäisen kerran. Saimme myös sähköpostiyhteydenottoja eri päiväkodeista, ja pian ne alkoivat käyttää kuvakirjaamme oppimateriaaleissaan. Julkaisemamme Pop puuhaa – Puuhakirja/juliste oli myös perheiden ja lapsiryhmien käytössä, ja julistearkin parissa tapahtuvan yhdessä työskentelyn ilo tuntui noudattavan työpajojen periaatteita.

– Aloitimme tämän projektin henkilökohtaisesta uteliaisuudesta visuaalista oppimista kohtaan ja omasta innostuksestamme tarinankerrontaan. Lasten kanssa työskennellessämme olemme saaneet paljon palautetta sisällöstä ja se on mahdollistanut konseptin elementtien kehittämisen edelleen ja työpajojen räätälöimisen juuri kuhunkin tarkoitukseen sopivaksi. Kokonaisen Pop-paketin avulla lapset voivat oppia perusmuodoista sekä näköhavainnon että tuntoaistin kautta ja samalla kehittää tarinankerrontataitojaan.

 


Tällä hetkellä Pop-projekti koostuu

  • Pop pian kotona -kuvakirjasta, joka on suunnattu 3–4-vuotiaille lukijoille,
  • Pop puuhaa -puuhakirjasta 3-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille,
  • Pop ja numerot -julisteesta,
  • työpajamateriaaleista: Pop-tarroista ja Pop-tarinakuutioista ja
  • työpajoista, jotka ovat muokattavissa eri ikäryhmille tarpeen mukaan päiväkoteihin, näyttelyihin, museoihin ja erilaisiin tapahtumiin


 
Kaikki kuvat © Aino Huovio ja Etana Editions.

Takaisin blogiin